Inteligentne zabezpieczenia domu


Nadzoruje bezpieczeństwo wszystkich domowników i swoje własne. Inteligentny dom dostrzega jakiekolwiek niebezpieczeństwo, a poprzez wzajemne połączenie wszystkich urządzeń może natychmiast zareagować: wywołać alarm, nawiązać połączenie z twoim telefonem, wyłączyć wodę lub urządzenia.