Ekologia w przemyśle

Użycie najbardziej rozwiniętej technologii wśród obecnie dostępnych, która zawdzięcza swoją innowacyjność temu, iż została stworzona w oparciu o wiele technologii, stosowanych dotychczas odrębnie.

Informacje

Wyzwania

Stworzony system pozwala na zarządzanie procesem kompostowania. 

Zaprojektowane i wykonane zostały przez nas:

  • Szafy sterujące
  • Algorytmy sterowania
  • Aplikacja wizualizacji i zarządzania procesem.

Dla naszej ekipy nie ma projektu bez jakiegoś wyzwania czy wdrożenia nowości …

Podstawowym miejscem zarządzania i kontroli procesu technologicznego jest sterownia ze stanowiskiem komputerowym, na którym jest zainstalowany system SCADA iFix. Stworzona aplikacja pozwala na:

  • Obserwację procesu technologicznego na ekranach synoptycznych
  • Sterowanie urządzeniami i wprowadzanie nastaw
  • Archiwizację pomiarów i możliwość ich przeglądania w postaci wykresów
  • Rejestrację czasu pracy poszczególnych urządzeń
  • Rejestrację zaistniałych stanów alarmowych i awarii

Aplikacja posiada również panel serwisowy pozwalający na:

  • Przegląd dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń
  • Możliwość zgłoszenia usterki, czy też zamówienia odpowiedniej części.

Obrazy na wizualizacji są odzwierciedleniem rzeczywistego obiektu.   Każdy użytkownik posiada unikalne uprawnienia, pozwalające na dostęp do określonych funkcjonalności systemu.

Możliwy jest zdalny dostęp do podglądu procesu technologicznego na urządzeniach mobilnych.