JEŻELI JESTEŚ NA ETAPIE WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – KONIECZNIE POMYŚL PRZYSZŁOŚCIOWO !

ROZSZERZALNOŚĆ – system możemy rozbudować, o ile przewidzieliśmy to na etapie wykonywania instalacji elektrycznej. Jeżeli brakuje jakiegoś przewodu, wówczas możemy rozbudować system o moduły bezprzewodowe.

OTWARTY NA INTEGRACJĘ – w standardzie posiada bramkę KNX, co pozwala na integrację ze wszystkimi urządzeniami KNX – daje to bardzo duże możliwości.

PROSTA KONFIGURACJA SCEN – wystarczy że w aplikacji włączysz tryb nagrywania, a potem zapamiętaną sekwencję zapiszesz jako Twoją scenę.

OGROMNE MOŻLIWOŚCI – w standardzie posiada integrację z wieloma systemami audio, może komunikować się po protokołach RS232, RS485, DMX, OneWire. Posiada gotowe funkcje dla najpopularniejszych zadań automatyki budynkowej.

HISTORIA DANYCH – zbieranie danych, praca oparta na harmonogramie, generowanie logów.

___________________________________________________________________________________________

INTELIGENTNY DOM     SYSTEM BEZPRZEWODOWY – FIBARO     SYSTEM KABLOWY – LOXONE